STRECHY - HYDROIZOLÁCIE - PROJEKTY
+421 915 877 515
info@ikaprojektstav.sk

O NÁS

Firma IKA-Projektstav, s.r.o. bola založená v roku 2011 za účelom ponúkania služieb v stavebníctve. Služby sa týkajú najmä špecializácie na hydroizolácie a zateplenie plochých striech kvalitnými hydroizolačnými materiálmi, na dodávku a montáž šikmých striech spolu s klampiarskymi konštrukciami.

Komplexným poradenstvom chceme zabezpečiť dlhodobú funkčnosť vašej strechy. Pri realizácii striech vznikajú mnohé otázniky, ktoré vám pomôžeme zodpovedať. Máme záujem, aby ste užívali stavby dlhodobo niekoľko desaťročí, nielen pár rokov. Dôraz kladieme na kvalitu vybraných strešných výrobkov, ako aj na kvalitu prevedených prác na streche.

Firmu IKA-Projektstav oslovujú investori a realizačné firmy (zákazníci) najmä v súvislosti s generálnymi opravami plochých a šikmých striech, s vybudovaním nových striech v novostavbách v bytovej výstavbe, väčších priemyselných objektov, výrobných hál ale aj rodinných domov a pod.
Zabezpečíme Vám odbornú prehliadku strechy s dokumentáciou skutkového stavu, vykonaním sondy, vykonaním odtrhovej skúšky a samotnú cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky sa vypracuje pracovný plán a môžeme pristúpiť k realizácii.

Firma sa venuje projekčnej činnosti, pričom sa vyhotovujú projekty na stavebné povolenie a projekty pre realizáciu.