STRECHY - HYDROIZOLÁCIE - PROJEKTY
+421 915 877 515
info@ikaprojektstav.sk

SPODNÉ STAVBY


Hydroizolácie spodných stavieb
Naším cieľom je ponúknuť optimálne konštrukčné, materiálové a technologické riešenie vrátane montáže pri rôznych variantoch hydroizolácie spodných stavieb vrátane výberu vhodného materiálu.
Materiály odporúčame hlavne modifikované asfaltované pásy alebo hydroizolačné fólie na báze mPVC.

Robíme rôzne druhy hydroizolácií, podľa požiadaviek sa delia na:

  • Hydroizolácie voči zemnej vlhkosti
  • Hydroizolácie voči tlakovej vode
  • Hydroizolácie voči stekajúcej vode

Vzhľadom na tieto hydrofyzikálne zaťaženia dimenzujeme a vykonávame potrebné pracovné postupy a navrhujeme materiály.

Hydroizolácie bazénov
Okrem hydroizolácie spodných stavieb dodávame aj hydroizolácie bazénov.

Hydroizolácie odolné voči ropným produktom
Dodávame hydroizolácie spodných stavieb s odolnosťou voči ropným produktom.