STRECHY - HYDROIZOLÁCIE - PROJEKTY
+421 915 877 515
info@ikaprojektstav.sk

PROJEKTY


Projekčná činnosť

Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie: investičný zámer, architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizačný projekt. Na naše projekty vykonávame autorský dozor. Pri návrhu rodinného domu berieme do úvahy Váš životný štýl a obľúbené činnosti. Za Vašej účasti absolvujeme obhliadku stavebného pozemku a zhodnotíme ho z hľadiska využiteľnosti pre budúcu výstavbu prípadne ešte pred jeho kúpou. Na základe Vašich individuálnych požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku na jednotlivé etapy projektovej dokumentácie, resp. Vami požadovaný rozsah prác. Vstupná konzultácia v predprojektovej príprave je zdarma.

Vo vlastnej réžii alebo v kooperácii s ďalšími odborníkmi v stavebníctve Vám ponúkame komplexné služby projektovania stavieb rôznych druhov.
Zabezpečujeme projektovanie stavieb :

  • rodinné domy 
  • drobné stavby - garáže, prístavby a pod. 
  • bytové domy 
  • obytné budovy, polyfunkčné objekty, sklady, haly atď.