STRECHY - HYDROIZOLÁCIE - PROJEKTY
+421 915 877 515
info@ikaprojektstav.sk

PLOCHÉ STRECHY

Hydroizolácie a zateplenie plochých striech

Hlavnou činnosťou firmy je dodávka plochých striech v rôznych variantoch, napríklad:
Ploché strechy bezúčelové – kotvené alebo priťažené.
Ploché strechy účelové - terasy s dlažbou alebo vegetačné ploché strechy.
Používame hydroizolačné materiály rôznych druhov a značiek ako ICOPAL, FATRAFOL, INDEX, SIKA, FLAGON. Pracujeme s modifikovanými asfaltovanými pásmi a hydroizolačnými fóliami mPVC.
Zabezpečíme Vám odbornú prehliadku strechy s dokumentáciou skutkového stavu, vykonaním sondy, vykonaním odtrhovej skúšky a samotnú cenovú ponuku - všetko ZDARMA.


Vrstvy strešného plášťa v skratke:

Hydroizolácia - jednou z najdôležitejších vrstiev plochej strechy je povlaková krytina. Pracujeme s rôznymi druhmi povlakových krytín na báze fólií mPVC alebo TPO ale aj na báze modifikovaných asfaltovaných pásov.

Tepelná izolácia prispieva vo veľkej miere na vytvorenie tepelnej pohody vnútorného prostredia. Do plochých striech dodávame tepelné izolácie na báze minerálnych vlákien a na báze penových plastov (polystyrén EPS alebo XPS, PUR).

Parozábrana je dôležitou súčasťou striech, ktorá zabraňuje kondenzácii vodnej pary v strešnom plášti.

Spádová vrstva – ploché strechy musia mať podľa predpisov spád minimálne 1°, čo znamená minimálne 1,75% spádu smerom k odvodňovacím prvkom strechy.

Stabilizačné opatrenia striech – najčastejšie vykonávame mechanicky kotvené strešné plášte, zaťažené strešné plášte sa nám osvedčili pri novostavbách. Kotviaci plán vypracujeme pri každej plochej streche.

Detaily – najdôležitejšími bodmi v strešnom plášti je opracovanie detailov. Ich vykonanie v plnej miere ovplyvňuje celú kvalitu strešného plášťa.

Klampiarske konštrukcie – zabezpečujeme vo farebnom prevedení ako farebný pozink, v klasickom pozinku a v titánzinku. Riešime komplexnú dodávku celej klampiariny.

Dodávka a montáž dlažieb a ostatných povrchových úprav (drevo a zeleň) podľa individuálnej dohody.

Bleskozvod – zabezpečíme revíziu prípadne montáž bleskozvodu.

Je nutné ploché strechy rozdeliť na rekonštrukcie a novostavby.
Pri rekonštrukciách na základe analyzovania dôvodov a príčin porúch Vám navrhneme optimálne a spoľahlivé riešenie.